Antroposfären (ibland benämnd teknosfären) är den det område som är gjort eller modifierat av människor för användandet av mänsklig aktivitet och boende.

Begreppet har skapats i analogi med biosfären.