Den stora lögnen och den stora sanningen

Den stora lögnen och den stora sanningen är en bok av Bo Giertz som är utgiven 1945 och omfattar femton kapitel om kristna grundsanningar.

 1. Den stora lögnen och den stora sanningen Den stora lögnen lyder: det finns ingen Gud. Giertz säger sig vara väl bekant med den eftersom han hade varit troende ateist i 6 år som ung (1945). Normalförklaringen lyder: Den vetenskapliga världsbilden har ingen plats för en Gud. Version två av den stora lögnen: Det finns ingen djävul. Lögn nummer tre: Var och en blir salig på sin fason. Den stora sanningen: Gud lever. När du söker Gud... så skall du finna honom. Men du måste söka av Allt ditt hjärta.
 2. Världens Herre
 3. Inför högre rätt
 4. Syndens makt och syndens lön
 5. Syndafördärvet
 6. Försoningens hemlighet
 7. För oss gjord till synd
 8. Den saliggörande tron
 9. Din omvändelse
 10. Att leva i sitt dop
 11. Så säger Herren
 12. Nådens bord
 13. En evangelisk-luthersk kristen
 14. De två regementena
 15. Uppståndelsens morgon