Fylogeografi är studiet av historiska processer som kan vara orsak till nuvarande geografiskt utbredningsmönster, men även cykliska förflyttningar, för arter eller grupper av arter. Fylogeografiska studier sker i ljuset av studiet av genetiska strukturer och släktskap.[1]

En fylogeografisk bild av utvecklingslinjerna för Sydamerikanska pilgiftsgrodor. Kartorna till vänster visar de huvudsakliga biogeografiska regionernas förändringar över tid. Illustrationen till höger visar grodornas utvecklingslinjer i förhållande till deras biogeografiska ursprung.

Termen fylogeografi myntades 1987 men som forskningsfält har studiet förekommit mycket längre.[2] Termen introducerade för att beskriva geografiskt strukturerade genetiska markörer inom och bland arter. Det specifika fokuset på artens biogeografiska förflutna skiljer fylogeografi från klassisk populationsgenetik och fylogenetik.[3]

Exempel på historiska skeenden som kan vara av betydelse är expanderande populationer, minskande populationer, flaskhalseffekter, migration och olika varianter där populationer geografiskt isoleras från varandra.[4]

NoterRedigera

Texten baseras på en översättning av engelskspråkiga Wikipedias artikel Phylogeography, läst 2011-12-13
  1. ^ Avise, J. (2000). Phylogeography: The History and Formation of Species. President and Fellows of Harvard College. ISBN 0-674-66638-0. http://books.google.com/?id=lA7YWH4M8FUC&printsec=frontcover&dq=phylogeography&cd=1#v=onepage&q= 
  2. ^ Avise, J. C., J. Arnold, R. M. Ball, Jr., E. Bermingham, T. Lamb, J. E. Neigel, C. A. Reed, and N. C. Saunders (1987). ”Intraspecific phylogeography: the mitochondrial DNA bridge between population genetics and systematics”. Annual Review of Ecology and Systematics 18: sid. 489–522. 
  3. ^ Knowles, L. L. and W. P. Maddison (2002). ”Statistical phylogeography”. Molecular Ecology 11 (12): sid. 2623–2635. doi:10.1046/j.1365-294X.2002.01637.x. PMID 12453245. 
  4. ^ Cruzan, M. B, and A. R. Templeton (2000). ”Paleoecology and coalescence: phylogeographic analysis of hypotheses from the fossil record”. Trends in Ecology and Evolution 15 (12): sid. 491–496. doi:10.1016/S0169-5347(00)01998-4. PMID 11114435.