Ett grönt bälte är ett område som avsatts för att bevara mark som i hög grad är oexploaterad, orörd eller jordbruksinriktad och som helt eller delvis omsluter en tätort, ofta en storstad. Detta bland annat i syfte att stärka naturskyddet eller ge plats för rekreation.

Grönt bälte i Köln som skiljer två stadsdelar.

Ett liknande begrepp, som berör långsträckta områden som går in mot (eller genom) tätortsområdet, bland annat i Stockholm, är gröna kilar.

Se ävenRedigera


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Green belt, tidigare version.