Havsåterförvildning är ett område av miljövårdsaktiviteter som fokuserar på återförvildning, återställande av havets liv till dess naturliga tillstånd. Återförvildning av marina och kustnära ekosystem är ett potentiellt sätt att mildra klimatförändringar och kolbindning.[1][2] Det finns en rad organisationer och internationella projekt vars arbete är att finna lösningar för att motverka klimatförändringar.[3] Projekt som fokuserar på att återförvilda havet är mindre än de projekt som fokuserar på återförvildning av land. Havet beskrivs idag vara i en kris på grund av den blåa ekonomin, och internationella naturvårdsorganisationer som Världsnaturfonden arbetar därmed med det som de kallar för en "hållbar blå ekonomi."[4]

Marin skogRedigera

Marina skogar är viktiga livsmiljöer som har försvunnit med tiden i kustvatten.[5][6][7]

 
Kelpskog

Det kan krävas storskaliga projekt för att stoppa förlusten av dessa värdefulla ekosystem. Restaurering av exempelvis kelpskog har haft begränsad framgång och varit dyr och oförmögen att hantera den ökande omfattningen av ekosystemförändringar.[8] Kelpskog ger ett habitat för fiskar och skyddar kustlinjer från erosion samt fångar in koldioxid från havet. Kelp fångar in stora mängder kol.[9]

SjögräsRedigera

Sjögräsängar lagrar koldioxid. Mer än 90 procent av Storbritanniens historiska sjögräsängar har gått förlorade.[10][11] Återställande av ängar kan kompensera för koldioxidutsläpp och ge livsmiljöer för många olika fisk- och skaldjursarter.[12][13] Forskning om sjögräs som täcker ca. 1 % av havsbotten beskriver att sjögräset kan stå för ungefär 10–18 % av kollagringen i havet.[14][15][16][17][18] Sjögräsängarna har minskat sedan 1930-talet i en rasande takt.[19]

 
Sjögräs.

Sjögräsängar har på grund av dess sällsynta status betecknats som en prioriterad livsmiljö av bevarandevikt.[20] I USA har ett projekt vid Chesapeake Bay beskrivits som ett lyckat projekt.[21]

Marint skyddsområdeRedigera

Marina skyddsområden är områden som skyddas från viss verksamhet. Dessa områden skyddas och bevaras från störningar till det marina livet. Dessa störningar kan till exempel vara överfiske, havsföroreningar med mera.

I Sverige finns marina naturreservat som omfattar både hav, stränder och öar. Förutom dessa naturreservat finns också fler områden som skyddar marina miljöer som till exempel Natura 2000-områden, biotopskyddsområde samt biosfärområden.[22]

KoldioxidinfångningRedigera

Återförvildning av havet beskrivs som "det nya sättet att fånga in kol".[23]

ReferenserRedigera

 1. ^ ”COP 26: Ocean action is climate action and the time to act is now!”. Seas at Risk. 2 november 2021. https://seas-at-risk.org/general-news/cop-26-ocean-action-is-climate-action-and-the-time-to-act-is-now/. Läst 17 februari 2022. 
 2. ^ ”Reports” (på amerikansk engelska). Blue Marine Foundation. https://www.bluemarinefoundation.com/about/reports/. Läst 17 februari 2022. 
 3. ^ ”A drop in the ocean: rewilding the seas” (på engelska). the Guardian. 4 juli 2021. http://www.theguardian.com/environment/2021/jul/04/rewilding-the-seas-overfishing-oceans. Läst 17 februari 2022. 
 4. ^ ”Hållbar blå ekonomi”. Världsnaturfonden WWF. https://www.wwf.se/ekonomi-och-finans/detta-gor-wwf/hallbar-bla-ekonomi/. Läst 17 februari 2022. 
 5. ^ ”Sussex Kelp Restoration Project | Sussex Wildlife Trust”. sussexwildlifetrust.org.uk. https://sussexwildlifetrust.org.uk/helpourkelp. Läst 17 februari 2022. 
 6. ^ ”Paradigm Shift On How To Restore Kelp Forests” (på engelska). SeaTrees. https://sea-trees.org/blogs/in-the-news/paradigm-shift-on-how-to-restore-kelp-forests. Läst 17 februari 2022. 
 7. ^ Layton, Cayne; Coleman, Melinda A.; Marzinelli, Ezequiel M.; Steinberg, Peter D.; Swearer, Stephen E.; Vergés, Adriana (2020). ”Kelp Forest Restoration in Australia”. Frontiers in Marine Science 7. doi:10.3389/fmars.2020.00074/full. ISSN 2296-7745. https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmars.2020.00074. Läst 17 februari 2022. 
 8. ^ Fredriksen, Stein; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Steen, Henning; Bodvin, Torjan; Coleman, Melinda A. (2020-03-04). ”Green gravel: a novel restoration tool to combat kelp forest decline” (på engelska). Scientific Reports 10 (1): sid. 3983. doi:10.1038/s41598-020-60553-x. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-020-60553-x. Läst 17 februari 2022. 
 9. ^ ”Plantwatch: kelp – forgotten forests that help tackle climate crisis” (på engelska). the Guardian. 17 mars 2020. http://www.theguardian.com/science/2020/mar/17/plantwatch-kelp-forgotten-forests-that-help-tackle-climate-crisis. Läst 17 februari 2022. 
 10. ^ Green, Alix Evelyn (2020-07-28). Assessing the impact of environmental pressures on seagrass Blue Carbon stocks in the British Isles. UCL (University College London). https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10104698/. Läst 17 februari 2022. 
 11. ^ ”'Catastrophic': UK has lost 90% of seagrass meadows, study finds” (på engelska). the Guardian. 4 mars 2021. http://www.theguardian.com/environment/2021/mar/04/catastrophic-uk-has-lost-90-of-seagrass-meadows-study-finds. Läst 17 februari 2022. 
 12. ^ ”Restoring Seagrass & oysters to North West Scotland” (på engelska). Rewilding Britain. https://www.rewildingbritain.org.uk/rewilding-projects/restoring-seagrass-oysters-to-north-west-scotland. Läst 17 februari 2022. 
 13. ^ ”RSK Wilding - Marine and coastal rewilding.” (på brittisk engelska). RSK Wilding. https://www.rskwilding.com/services/marine-and-coastal-rewilding/. Läst 17 februari 2022. 
 14. ^ ”NatureScot Commissioned Report 957 - Assessment of Blue Carbon Resources in Scotland's Inshore Marine Protected Area Network” (på engelska). NatureScot. https://www.nature.scot/doc/naturescot-commissioned-report-957-assessment-blue-carbon-resources-scotlands-inshore-marine. Läst 17 februari 2022. 
 15. ^ ”Planting hope - How seagrass can tackle climate change” (på engelska). WWF. https://www.wwf.org.uk/what-we-do/planting-hope-how-seagrass-can-tackle-climate-change. Läst 17 februari 2022. 
 16. ^ ”The problem with blue carbon: can seagrass be replanted … by hand?”. The Guardian. 5 november 2021. https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/05/seagrass-meadows-could-turn-tide-of-climate-crisis-aoe. Läst 17 februari 2022. 
 17. ^ Camila Bedulli, Paul S. Lavery, Matt Harvey, Carlos M. Duarte, Oscar Serrano (24 januari 2020). ”Contribution of Seagrass Blue Carbon Toward Carbon Neutral Policies in a Touristic and Environmentally-Friendly Island”. Frontiers. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00001/full. Läst 17 februari 2022. 
 18. ^ ”Seagrass—secret weapon in the fight against global heating” (på engelska). UNEP. 1 november 2019. http://www.unep.org/news-and-stories/story/seagrass-secret-weapon-fight-against-global-heating. Läst 17 februari 2022. 
 19. ^ Environment, U. N. (4 juni 2020). ”Out of the Blue: The Value of Seagrasses to the Environment and to People” (på engelska). UNEP - UN Environment Programme. http://www.unep.org/resources/report/out-blue-value-seagrasses-environment-and-people. Läst 17 februari 2022. 
 20. ^ ”LIFE 3.0 - LIFE Project Public Page”. webgate.ec.europa.eu. https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7321. Läst 17 februari 2022. 
 21. ^ Unsworth, Richard K. F.; Callaway, Ruth. ”How underwater gardening can rewild the Atlantic Ocean” (på engelska). The Conversation. http://theconversation.com/how-underwater-gardening-can-rewild-the-atlantic-ocean-85794. Läst 17 februari 2022. 
 22. ^ ”Marina naturreservat”. www.havochvatten.se. https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/atgarder-skydd-och-rapportering/skyddade-omraden/marina-skyddade-omraden/marina-naturreservat.html. Läst 17 februari 2022. 
 23. ^ ”Rewilding the sea is the new way to capture carbon, says Eustice” (på amerikansk engelska). Blue Marine Foundation. 24 juni 2020. https://www.bluemarinefoundation.com/2020/06/24/rewilding-the-sea/. Läst 17 februari 2022.