Utvalt innehåll på Wikipedia

Symbolen för utmärkta artiklar.

Wikipedias utvalda innehåll kan vara välskrivna artiklar, förklarande bilder, fördjupande listor eller tydliga portaler. Alla har de gemensamt att de visar det finslipade resultatet av de samarbeten som driver Wikipedia.

Allt utvalt innehåll genomgår en grundlig granskningsprocess av Wikipedias användare. Om du är registrerad användare får du lägga din röst på någon av de artiklar som nomineras just nu.

En liten guldstjärna (Symbolen för utmärkta artiklar.) strax höger om rubriken på en sida indikerar att sidan du besöker är utmärkt. En liten blå stjärna (Symbolen för bra artiklar.) betyder att den är bra. Dessutom finns en liten grön stjärna (Symbolen för rekommenderade artiklar.) som utgör de rekommenderade artiklarna. Rekommenderade artiklar har av enskilda användare ansetts vara läsvärda och ha en bra täckning av artikelämnet. De har alltså, till skillnad från de utmärkta och bra artiklarna, inte varit föremål för någon omröstning.

Vill du se ett annat urval av artiklar? Ladda om sidan här.


Utmärkt artikel

titel=Emigrationen från Sverige till Nordamerika bild=Farewell to home, Göteborg, 1905.jpg bildförhållande=1.083 bildtext=Svenska utvandrare går ombord ett fartyg i Göteborg 1905. text=Under emigrationen från Sverige till Nordamerika1800- och 1900-talen lämnade ungefär 1,3 miljoner svenskar Sverige och flyttade, främst till USA. Visserligen hade den orörda jorden längs den amerikanska gränslandet en stark dragningskraft på fattiga jordbrukare från hela Europa, men det fanns även andra saker som blev särskilt lockande för svenskar.

Den svenska emigrationen till Nordamerika nådde sin höjdpunkt efter amerikanska inbördeskriget (1861–1865). Den amerikanska folkräkningen 1890 angav antalet svensk-amerikaner till närmare 800 000. De flesta av invandrarna blev typiska nybyggare som röjde och odlade upp prärien, medan andra bodde kvar i städerna, i synnerhet Chicago. Unga, ogifta kvinnor som hemma i Sverige hade arbetat i jordbruket började ofta direkt som hembiträden hos familjer i amerikanska städer. Många av utvandrarna som etablerade sig i USA reste tillbaka till Sverige senare under 1800-talet, och det finns många berättelser om hur deras seder och vanor hade ändrats. Vissa återvände för att tillbringa sina sista år i Sverige, men många ändrade sig när de möttes av vad de ansåg vara en arrogant aristokrati, en grov och nedbruten arbetarklass och bristande respekt för kvinnor.

Efter en smärre nedgång på 1890-talet, ökade utvandringen igen och ledde till riksomfattande oro i Sverige och fick den svenska riksdagen att tillsätta en emigrationsutredning 1907. Den rekommenderade sociala och ekonomiska reformer för att minska utvandringen genom att "tillgodogöra sig och omsmälta det verkligt goda, som finnes i Amerika". Utredningens viktigare förslag blev snabbt genomförda: allmän rösträtt, bättre bostäder, en allmän ekonomisk utveckling och bättre allmän utbildning.}}

Utmärkt portal

Portal:DanmarkDanmark
Danmark

Bra artiklar

Rekommenderade artiklar

Utmärkt bild

Garzweiler.

I ett dagbrott bryts malm, industrimineral, torv, brunkol eller byggnadssten direkt vid jordytan.

Utmärkt lista

Olympiska ringarna

Det här är en lista över nationer, representerade av en nationell olympisk kommitté, som har deltagit i olympiska vinterspelen mellan 1924 och 2014. Olympiska vinterspelen har arrangerats vart fjärde år sedan 1924, med undantag för de inställda spelen 1940 och 1944, på grund av andra världskriget, och 1994 då olympiska vinterspelen flyttades till året mellan olympiska sommarspelen, två år efter tidigare spel. 110 av de nuvarande 204 nationella olympiska kommittéerna har deltagit i åtminstone ett olympiskt vinterspel. Tolv nationer, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Norge, Polen, Schweiz, Sverige, Storbritannien, USA och Österrike, har deltagit i samtliga 22 vinterspel. Med Tjeckoslovakien inräknat har även Tjeckien och Slovakien deltagit i samtliga vinterspel. ► Läs mer

Dagens skandinaviska artikel

Nicolas Winding Refn, 2013

Nicolas Winding Refn (født 1970) er en dansk filminstruktør, manuskriptforfatter og producer. Efter at være droppet ud af Filmskolen lavede han filmen i 1996 Pusher, som blev en stor succes, både i Danmark og i udlandet.

I 2002 instruerede han Fear X, som sin første engelsksprogede film. Filmen blev en økonomisk fiasko, og Refn gik konkurs. Efter at have lavet Pusher II og Pusher III kom han dog økonomisk på fode igen. I 2008 instruerede han vikingefilmen Valhalla Rising med Mads Mikkelsen i hovedrollen som en enøjet, stum vikingekriger.

I 2011 instruerede han actiondramaet Drive med Ryan Gosling i hovedrollen. Ved Filmfestivalen i Cannes samme år vandt han prisen for bedste instruktør. Gosling spillede også hovedrollen i Refns niende film, Only God Forgives i 2013, som blev udtaget til hovedkonkurrencen i Cannes. Gyseren The Neon Demon (2016) med Elle Fanning i hovedrollen blev ligeledes udtaget til Cannes' hovedkonkurrence.  ► Læs mere

Bra artikel

Södra Östersjön med Bornholm makerade.

Slaget mellan Bornholm och Rügen var ett sjöslag som ägde rum 25–26 maj 1676 mellan en överlägsen svensk flotta och en mindre allierad dansk-nederländsk flotta. Slaget gällde sjöherraväldet i södra Östersjön och var en del av skånska kriget. Den svenske befälhavaren Lorentz Creutz uppgift var att tillintetgöra den danska flottan och därefter landsätta trupper i Pommern för att undsätta de hårt ansatta styrkorna där. Den danska flottan under ledning av Niels Juel hade till uppgift att förhindra detta men utan att riskera sin numerärt underlägsna flotta. Den danska flottan kom till sjöss redan i mars och erövrade Gotland innan den svenska flottan kom till sjöss i början av maj.

Flottorna fick kontakt på morgonen den 25 maj och kom fram mot kvällen inom skotthåll vid JasmundRügens nordöstra hörn. Striden avbröts av mörkret efter att båda flottorna vänt till nordlig kurs. Striden återupptogs tidigt på morgonen den 26 maj och pågick linje mot linje utan försök till närstrid fram till eftermiddagen då Juel avbröt för att retirera mot Öresund, där flottan ankrade bakom Falsterborev. Creutz vågade inte följa efter i dessa grunduppfyllda farvatten utan svenska flottan gick till ankars på Trelleborgs redd. ► Läs mer