Wikipedia:Dagens skandinaviska artikel

Idag är det lördag den 2 juli 2022
Nicolas Winding Refn, 2013

Nicolas Winding Refn (født 1970) er en dansk filminstruktør, manuskriptforfatter og producer. Efter at være droppet ud af Filmskolen lavede han filmen i 1996 Pusher, som blev en stor succes, både i Danmark og i udlandet.

I 2002 instruerede han Fear X, som sin første engelsksprogede film. Filmen blev en økonomisk fiasko, og Refn gik konkurs. Efter at have lavet Pusher II og Pusher III kom han dog økonomisk på fode igen. I 2008 instruerede han vikingefilmen Valhalla Rising med Mads Mikkelsen i hovedrollen som en enøjet, stum vikingekriger.

I 2011 instruerede han actiondramaet Drive med Ryan Gosling i hovedrollen. Ved Filmfestivalen i Cannes samme år vandt han prisen for bedste instruktør. Gosling spillede også hovedrollen i Refns niende film, Only God Forgives i 2013, som blev udtaget til hovedkonkurrencen i Cannes. Gyseren The Neon Demon (2016) med Elle Fanning i hovedrollen blev ligeledes udtaget til Cannes' hovedkonkurrence.  ► Læs mere

Dagens skandinaviska artikel är en mall på huvudsidan som visar utvalda artiklar från Wikipediorna på norskt bokmål, danska och nynorsk.

Artiklarna följer en rotationsordning:

Artiklarna kan hämtas härRedigera

Tidigare samordnades detta på Skanwiki på meta, meta:Skanwiki/Utvalgte artikler. Nu hämtas artikelsammanfattningarna direkt från de olika Wikipediornas projektsidor.

Vecka 26Redigera

Bokmål nowiki dawiki nnwiki svwiki
Dansk nowiki dawiki nnwiki svwiki
Nynorsk nowiki dawiki nnwiki svwiki
Svenska nowiki dawiki nnwiki svwiki

Vecka 27Redigera

Bokmål nowiki dawiki nnwiki svwiki
Dansk nowiki dawiki nnwiki svwiki
Nynorsk nowiki dawiki nnwiki svwiki
Svenska nowiki dawiki nnwiki svwiki

Vecka 28Redigera

Bokmål nowiki dawiki nnwiki svwiki
Dansk nowiki dawiki nnwiki svwiki
Nynorsk nowiki dawiki nnwiki svwiki
Svenska nowiki dawiki nnwiki svwiki

Se även:

Om man hämtar mallen direkt från ursprungswikipedian, kan man behöva ändra alla internlänkar, till exempel från [[artikkel]] till [[:no:artikkel|artikkel]]. Därför kan det vara lämpligt att till exempel hämta den danska sammanfattningen från en norsk Wikipedia-sida, där alla internlänkar redan är justerade.


I dag är det lördag, 2 juli 2022, vecka 26; klockan är 21.40 (CEST) - uppdatera cache

MallarRedigera

Vecka 26

29 juni 2022, 3 juli 2022, Wikipedia:Dagens skandinaviska artikel/Bokmål/Vecka 26, 2022


Konsekvensene av global oppvarming for havet handler om omfattende negative virkninger av dagens klimaendringer. Havnivået, kystlinjer, forsuring av havet, havstrømmer, sjøvannets kjemi og havets temperatur kan påvirkes av global oppvarming. Oppvarmingen kan utløse flere endringer for klimasystemet. I neste omgang får endringene konsekvenser for samfunn i form av tapt levebrød, skader på liv og eiendom og redusert mattilgang. Alt etter graden av oppvarming kan endringene føre til store og uopprettelige skader.

Havforsuring, oksygentap og redusert utbredelse av sjøis, samt andre endringer, kan ytterligere forverre de forhold som oppvarmingen forårsaker. Havet er knyttet sammen med andre deler av klimasystemet gjennom vannets- og karbonets kretsløp, samt energiutveksling mellom havet og atmosfæren. Dermed får endringene i havet betydning for hele kloden. ► Les mer her.

27 juni 2022, 30 juni 2022, 2 juli 2022, Wikipedia:Dagens skandinaviska artikel/Dansk/Vecka 26, 2022


Nicolas Winding Refn (født 1970) er en dansk filminstruktør, manuskriptforfatter og producer. Efter at være droppet ud af Filmskolen lavede han filmen i 1996 Pusher, som blev en stor succes, både i Danmark og i udlandet.

I 2002 instruerede han Fear X, som sin første engelsksprogede film. Filmen blev en økonomisk fiasko, og Refn gik konkurs. Efter at have lavet Pusher II og Pusher III kom han dog økonomisk på fode igen. I 2008 instruerede han vikingefilmen Valhalla Rising med Mads Mikkelsen i hovedrollen som en enøjet, stum vikingekriger.

I 2011 instruerede han actiondramaet Drive med Ryan Gosling i hovedrollen. Ved Filmfestivalen i Cannes samme år vandt han prisen for bedste instruktør. Gosling spillede også hovedrollen i Refns niende film, Only God Forgives i 2013, som blev udtaget til hovedkonkurrencen i Cannes. Gyseren The Neon Demon (2016) med Elle Fanning i hovedrollen blev ligeledes udtaget til Cannes' hovedkonkurrence.  ► Læs mere

28 juni 2022, 1 juli 2022, Wikipedia:Dagens skandinaviska artikel/Nynorsk/Vecka 26, 2022


Omansk geografi er geografien til Oman, eit land i Sørvest-Asia, som grensar til Arabiahavet, Omanbukta og Persiabukta, mellom Jemen og Dei sameinte arabiske emirata. Oman ligg i det søraustlege hjørnet av Den arabiske halvøya og dekkjer eit areal på 309 500 kvadratkilometer. Landarealet består av varierande topografi: dalar og ørkenar utgjer 82 % av landmassen, fjellkjeder 15 % og kystsletta 3 %.

Sultanatet grensar til Omanbukta, Arabiahavet og Rub' al Khali (Den tomme fjerdedelen) i Saudi-Arabia, som alle har bidrege til å isolere Oman geografisk. Historisk hadde landet kontakt med omverda via sjøen, ikkje berre til andre land, men òg mellom kystbyane i landet. Rub al Khali er vanskeleg å krysse sjølv med moderne køyretøy, og danna ein barriere mellom sultanatet og det arabiske indre. Al Hajar-fjella, som dannar eit belte mellom kysten og ørkenen frå Musandamhalvøya til byen Sur på det austlegaste punktet i Oman, danna ein annan barriere. Desse geografiske barrierane gjorde at det indre av Oman aldri vart utsett for utanlandske invasjonar. Les meir …

Vecka 27

6 juli 2022, 10 juli 2022, Wikipedia:Dagens skandinaviska artikel/Bokmål/Vecka 27, 2022


Jens Stoltenberg (født 1959) er en norsk politiker (Ap), som siden 2014 har vært generalsekretær i NATO. Han var Norges statsminister 2000–2001 og 2005–2013, finansminister 1996–1997, energi- og næringsminister 1993–1996 og leder i Arbeiderpartiet fra 2002 til 2014. Stoltenberg var med sine 41 år Norges yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2000.

Han var stortingsrepresentant for Oslo fra 1991 til 2014. I februar 2022 ble han utnevnt til Norges sentralbanksjef. Han skulle ha tiltrådt i desember 2022, men trakk seg fra stillingen i mars samme år, da han forlenget avtalen med NATO til 2023, som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Stoltenberg har blitt beskrevet som en «pragmatisk kompromissmaker uten sterke ideologiske føringer», og kan regnes til «den tredje vei» innen det moderne sosialdemokratiet. ► Les mer her.

4 juli 2022, 7 juli 2022, 9 juli 2022, Wikipedia:Dagens skandinaviska artikel/Dansk/Vecka 27, 2022


Flere stammer på den nordamerikanske prærie så deres indianerbyer brændt af fjendtlige siouxer i perioden 1834-1862. Både mandaner, hidatsaer og arikaraer i North Dakota samt pawnees i Nebraska oplevede at få deres hjem ødelagt i brande påsat af forskellige siouxer.

Ved flere af angrebene blev grupper af kvinder og børn bortført, ligesom de angribende siouxer også ved mindst én lejlighed lykkedes med at stjæle et anseeligt antal ridedyr. Såvel de angribende siouxer som de forskellige forsvarende stammer erfarede, at visse af disse meget direkte angreb også medførte betydelige tab af krigere, og visse af de angrebne stammer valgte efterfølgende at flytte sammen i større byer med andre byindianere fremfor usikkerhed ved at bo i små isolerede bysamfund.

I sidste ende blev disse gensidige angreb dog stoppet af USA's myndigheder hen imod slutningen af 1800-tallet.  ► Læs mere

5 juli 2022, 8 juli 2022, Wikipedia:Dagens skandinaviska artikel/Nynorsk/Vecka 27, 2022


Synthliboramphus er ei biologisk slekt i alkefamilien med fem artar av små sjøfuglar, alle lever i det nordlege Stillehavet. Artane i slekta deler det norske fellesnamnet «starik». IUCN har klassifisert fire av artane som sårbare eller sterkt truga. Arten nordstarik er globalt klassifisert som livskraftig, men i Canada er han truga, fordi hekkesuksessen til denne arten er særs sterkt påverka av introduserte pattedyr.

Synthliboramphus-alkene er små alkefuglar med kvit underside og blågrå eller svart overside i fjørdrakta. Artane skil seg frå kvarandre i utforming av nebb, nordstarik har særs kort kort, kraftig, hornfarga nebb, japanstarik har kort, kraftig, bleikblått nebb, dei andre artane har langt, slankt, svart nebb. Typisk er starikar rundt 24 til 26 centimeter i kroppslengd. Den minste arten er mexicostarik med ei kroppslengd på 21 cm. Den største i slekta er nordstarik, som når ei lengd på 27 centimeter. Les meir …

Vecka 28

13 juli 2022, 17 juli 2022, Wikipedia:Dagens skandinaviska artikel/Bokmål/Vecka 28, 2022


Henrik Shipstead (1881–1960) var en amerikansk politiker av norsk avstamning.

Han var senator for delstaten Minnesota, valgt for Minnesotas bonde- og arbeiderparti fra 1923 til 1941 og deretter for Minnesotas republikanske parti fra 1941 til 1947. Han var i første rekke talsmann for landsbygdbefolkningen og landbruksinteressene i Midtvesten. Han stod for en progressiv arbeids- og sosialpolitikk.

Shipstead kalte ikke seg selv isolasjonist, men regnes blant de mest urokkelige av mellomkrigstidens senatorer fra Midtvesten som ville unngå amerikansk innblanding i europeiske allianser og utenlandske konflikter. Shipstead var imot amerikansk medlemskap i både Folkeforbundet og FN, noe som til slutt ble hans politiske bane. ► Les mer her.

11 juli 2022, 14 juli 2022, 16 juli 2022, Wikipedia:Dagens skandinaviska artikel/Dansk/Vecka 28, 2022


Himmerlandshistorier er en række noveller og fortællinger af den danske forfatter Johannes V. Jensen. De er alle relateret til hans hjemstavn i det vestlige Himmerland. Novellerne skildrer livet der og egnens personer i sidste halvdel af 1800-tallet, så som "Tordenkalven" og Jensens egen farfar Jens Jensen Væver, men også mødet med det fremmede i Wombwells Menageri, der i sommeren 1888 havde rejst rundt i Jylland. De fleste af stednavnene i Himmerland er opfundne, heriblandt det gennemgående navn Graabølle.

Selv om Johannes V. Jensen havde fået udgivet to bogromaner og adskillige føljetonromaner før Himmerlandshistorierne, regnede han med, at hans forfatterskab begyndte med Himmerlandshistorierne.

Johannes Møllehave karakteriserede temaerne i Himmerlandshistorier med "død, hævn, sorg, skam, voldtægt, mordbrand, sær-hed, selvtægt". Okkulte fænomener optræder også i flere fortællinger, for eksempel en mors syner i "Bitte-Selgen" og spøgeriet i "Udflyttergaarden". Genremæssigt kan fortællingerne nok kategoriseres under Det Folkelige Gennembrud. Dog er der stillet spørgsmål om der er tale om klassisk hjemstavnsdigtning. I stedet er foreslået genrebetegnelsen "mytisme", opfundet eksklusivt til Johannes V. Jensen.  ► Læs mere

12 juli 2022, 15 juli 2022, Wikipedia:Dagens skandinaviska artikel/Nynorsk/Vecka 28, 2022


Hadrianmuren er eit tidlegare forsvarsverk i den romerske provinsen Britannia som ein byrja bygga i år 122 under keisar Hadrian. Han ligg i Nord-England og strekker seg frå Wallsend ved elva Tyne i aust til Bowness-on-Solway i vest, tvers over øya Storbritannia. I tillegg til å ha spela ei militær forsvarsrolle, kan portane i han ha vore brukte som tollpunkt. Hadrianmuren markerte grensa mellom Romersk Britannia i sør og det uerobra Caledonia i nord. Heile muren ligg i England, og han har aldri utgjort grensa mellom England og Skottland.

Muren er den største romerske arkeologiske strukturen i Storbritannia, med ei lengd på 73 mile (117,5 km). Delar av muren er blitt demonterte, og steinen er brukt i seinare byggverk. Men store delar står igjen, og muren blei i 1987 gjort til ein verdsarvstad av UNESCO. English Heritage forvaltar fleire større ruinar og museum langs muren. Delar av han er eigd av National Trust. Ein stor del av muren kan ein følgja til fots langs turruta Hadrian's Wall Path. Les meir …