Utvalda bilder på Wikipedia

Symbolen för utmärkt på svenska wikipedia.

Utvalda bilder är bilder som anses särskilt värdefulla. Sektionen Utvald bild på huvudsidan lyfter fram en av dessa.


De utvalda bilderna utses på den gemensamma mediadatabasen Wikimedia Commons. Nya kandidater till utvalda bilder utses på Kandidater till utvalda bilder (för att få rösta måste man vara inloggad på Commons).

Utvald bild

Garzweiler.

I ett dagbrott bryts malm, industrimineral, torv, brunkol eller byggnadssten direkt vid jordytan.

Utvalda bilder

  • Platser
  • Icke-fotografiska bilder